Vandpleje Bornholm

 

 

Retur til sidste nyt.

 

 

 

 

 

 

               Velkommen til

          Vandpleje Bornholm.

 

5 millioner til Øle Å

 

Villum Fonden har bevilliget fem millioner kroner til et stort naturgenopretningsprojekt på Bornholm.

 

 

Projektet omfatter en restaurering af de øverste 3.5 km af Øle Å, der på denne strækning løber gennem tæt granskov. Granskoven skal gradvist fjernes for at give plads til udvikling af den naturlige vegetation, biologiske mangfoldighed samt landskabelig skønhed, skiver Villum Fonden i en pressemeddelelse.

Målet er at genskabe den naturlige vandføring i åen, som i tørkeperioder nu næsten helt tørrer ud. Desuden tilstræbes en forbedret vandkvalitet samt et rigere plante- og dyreliv i og omkring åen. Projektet sigter også mod at øge de naturmæssige og landskabelige oplevelser for lokalbefolkningen og øens turister, som færdes langs åen.

Projektet gennemføres af forskere ved Københavns Universitet i tæt samarbejde med den private skovejer og lokale aktører indenfor natur- og miljøområdet på Bornholm.

Øle Å er med en længde på 22 km Bornholms længste vandløb. Den udspringer i vådområdet ”Ølene” midt på øen, hvorfra den løber mod sydøst gennem Poulsker og Bodilsker plantager.

Villum Fonden er en almennyttig fond stiftet af Villum Kann Rasmussen. Fonden er hovedaktionær i VKR Holding, der er ejer af VELUX såvel som andre virksomheder i VKR Gruppen. VKR Gruppen har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.

I 2012 uddelte Villum Fonden 759 mio. kr. til almennyttige formål.

 

Oplyser TV2 Bornholm.

 

 

 

 

 

 

Vandpleje Bornholm
 © 2011 •

www.vp-bornholm.dk