Vandpleje Bornholm

 

 

Retur til sidste nyt.

 

 

 

 

 

 

               Velkommen til

          Vandpleje Bornholm.

 

Byåen ført ud i Snorrebakke søen !!

 

 

Byåen ført ulovligt ud i Snorrebakke søen

 

Vandpleje Bornholm blev ringet op onsdag d. 27 februar og blev spurgt om vi var klar over at man have tørlagt 300 meter af Byåen og samtidig før åen ud i Snorrebakkesøen ?

Sådan et spørgsmål kan jo få de fleste naturelskere til at få kaffen galt i halsen og Vandpleje Bornholm tog med det samme ud for at se om det nu også stod sådan til.

Ganske rigtigt så havde entreprenøren spærret Byåen af med store jernplader – som det jo også ville være naturligt at gøre pga. de skal lave ny ringvej.

Entreprenøren har kommet med et hurtigt og nemt foreslag om dette og har desværre fået dette godkendt af kommunen.

3-400 meter ødelagt Byå - Spærret af med jernplader og ført ud i Søen

 

Vandpleje Bornholm kontaktede med det samme kommunen - Danmarks sportsfiskerforbund og Naturerhvervsstyrelsen, for at høre om her lå en godkendelse til dette.

Desværre opdager vi at kommunen ikke søgt om de nødvendige tilladelser – og det hele bar desværre mere og mere præg af en lidt for hurtigt arbejde.

Her var for kort tid siden fine gydebanker, fisk og meget andet liv i åen

 

Til orientering, så har Danmark ca. 64.000 km vandløb, som alle er omfattet af vandløbsloven.

28.000 km vandløb er tillige omfattet af naturbeskyttelsesloven, der beskytter mod ændringer af tilstanden bortset fra sædvanlige vedligeholdelsesarbejder og her må man vel virkelig tale om en ændring af tilstanden.

Det vil sige at det her er en klar reguleringssag, hvor der skal være offentlige hørings- og klagefrister.

 

Samtidig, så skal ikke mindst Naturerhvervsstyrelsen  ( fiskerikontrollen ) ifg. Fiskerilovens § 81 høres i sager, hvor ændringer kan have betydning for fiskepassage, fiskeri og fiskefauna i ferskvand (Fødevareministeriet 2008).

Nyt stykke Å blev hurtigt gravet tværs over gangstien ved søen og ud i vandet.

 

 

Bornholms regionskommune reagerede lyn hurtigt.

 

Efter at vandpleje Bornholm henvendte sig til BRK og forklarede sagen – skal vi sige stor tak til regionskommunen folk for en lyn hurtig reaktion.

Dagen efter holdt Vandpleje Bornholm møde med folk fra Regionskommunen og der blev det aftalt at man hurtigst muligt ( 2 til 3 uger ) vil grave et nyt omløb, så man hurtig kan afspærre åen tilløb til søen og dermed redde al fisk for at trække ud i søen.

 

Derudover  vil Regionskommunen grave et sandfang kort efter hvor man nu graver op til den nye Ringvej – dette gøres for at undgå at påføre alle de gydebanker der ligger nedstrøms i byåen skade – lige nu bugner åens gydebanker af ørred æg.

 

Afløb fra søen - eller skal vi sige et nyt tilløb til søen for fiskene.

 

Afløbet fra søen er nu et stort tilløb!

 

Desværre har åens vand gjort at Snorrebakke søen også skal af med en masse vand – det rør nederst i søen ved Almindingsvej fungerer nu som et godt opgangssted for åens ørreder – de elsker strømvand og følger som reglen det stykke å hvor der er mest strøm i åen – det vil sige at alle ørreder der rykker sig lige nu opstrøms, vil søge ind i søen og vil sandsynligvis aldrig komme ud igen.

Også her vil kommunen hurtigt få entreprenøren til at lave røret om - evt. påsætte et 45 graders vinkel på røret – så fiskene ikke kan svømme ind i røret.

Vandpleje Bornholm er forundret over at der ikke er mere styr på disse ting, men at samarbejdet og den lyn hurtige reaktion fra kommunens side, sandsynligvis vil reducere skaderne  og dermed redde alle de fisk der påtænker at trække mod havet i løbet af den næste måned.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandpleje Bornholm
 © 2011 •

www.vp-bornholm.dk