Vandpleje Bornholm

 

 

Retur til sidste nyt.

 

 

 

 

 

 

               Velkommen til

          Vandpleje Bornholm.

 

Signalkrebsen på Bornholm

Vi har fået en del henvendelser vedr. krebseanalysen og om hvorfor Signalkrebsen er så vigtigt at få registreret i åer og søer på Bornholm og evt. udryddet.

En indført art
Signalkrebs er en indført art, som stammer fra det vestlige Nordamerika.

Den er bærer af en svampesygdom, som den selv kan overleve, men som den europæiske flodkrebs dør af. I 1900-tallet medførte krebsepest, at utallige bestande af flodkrebs uddøde i Mellemeuropa og Skandinavien.

Mange fælder blev sat ud i åerne trods lidt vand i åen

Krebsepest
Hvis en bestand af flodkrebs bliver udryddet på grund af krebsepest, vil pestsporerne efter en periode være væk, og man kan genskabe bestanden gennem udsætning.

Men lever der signalkrebs i søen eller vandløbet, vil disse kunne vedligeholde smitterisikoen uden selv at blive syge. I den situation vil man aldrig kunne genintroducere de oprindelige flodkrebs. De vil straks blive udryddet igen. Derfor er udsætning af signalkrebs en alvorlig trussel mod de velsmagende flodkrebs.

Forbudt at udsætte
Det er forbudt at udsætte signalkrebs i både vandløb, søer og damme.

Ifølge Naturbeskyttelsesloven er det forbudt at udsætte artsfremmede dyr i den danske natur. Dette betyder, at signalkrebsen og andre fremmede krebsearter ikke må udsættes. Kun udsætning af den oprindelige danske art Flodkrebsen er lovlig.

Omkring 60 steder blev der sat fælder ud i de bornholmske åer

Vil måske lave ny analyse til foråret

Lige nu ligger det lidt i luften at vi skal være behjælpelige med endnu en analyse for DTU og Naturstyrelsen. Men denne gang kun i søerne.

Hvis man allerede nu er interesseret i at hjælpe, eller man evt. har en sø man vil have undersøgt til foråret.

Så kontakt en af Vandpleje Bornholms bestyrelsesmedlemmer og få lavet en registrering og du/I vil komme med i overvejelserne til næste års analyse.

Se mere her på hjemmesiden under bestyrelsesmedlemmer.

En Signalkrebs indfanget fra de bornholmske åer.

 

 

 

 

 

 

Vandpleje Bornholm
 © 2011 •

www.vp-bornholm.dk