Vandpleje Bornholm.

 

 

Retur til sidste nyt

 

 

 

 

 

 

               Velkommen til

          Vandpleje Bornholm.

 

Fredet eller ikke fredet ??

 

Efter at der er blevet snakket lidt i klubberne om blandt andet fredning i og omkring Smaragd søen, har Bornholms sportsfiskerforening undersøgt sagen hos fiskerikontrollen……

Spørgsmålet har gået på :

Er Smaragdsøen en sø eller en å ?

Er der fredning på ørreder i Smaragdsøen eller ?

Er det kun de farvede ørreder der er fredet ?

 

B-S-F har fået dette svar.

Efter Bekendtgørelse nr. 1063 om særlige regler for det rekreative fiskeri samt særlig fredning af ørred for Bornholm og Christiansø (Ertholmene), er fredningstiderne de samme for havet omkring Bornholm og for vandløb.

Efter lovgivningen skal en sø være over 10 ha. for at blive betragtet som en sø.

Da Smaragd søen er under 10 ha. bliver den betragtet som vandløb.

 

I skal samtidig være opmærksomme på, at det ikke bare er den farvede ørred der er fredet i vandløb. Det er alle ørreder der er fredet i perioden 16. september - 28. (29.) februar.

Kopi af §3 fra bekendtgørelsen, hvor fredningstiderne er beskrevet.

§ 3. I havet omkring Bornholm og Christiansø (Ertholmene) er ørred (salmo trutta) i yngledragt fredet i perioden 16. september - 28.(29.) februar, de anførte dage inklusive.

Stk. 2. I bornholmske vandløb er ørred (salmo trutta) fredet i perioden 16. september - 28. (29.) februar, de anførte dage inklusive.

Stk. 3. Ørred (salmo trutta), der er omfattet af fredningen i stk. 1 og 2, skal straks efter fangsten genudsættes i frit vand, så vidt muligt i levende tilstand. Udsætningen skal ske på en sådan måde, at fisken ikke genfanges.

Se film her fra Smaragdsøen

 

 

 

 

 

 

 

Vandpleje Bornholm
 © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.vp-bornholm.dk