Vandpleje Bornholm

 

 

Retur til sidste nyt.

 

 

 

 

 

 

               Velkommen til

          Vandpleje Bornholm.

 

 

Vandløbsrestaurering og værdien af fisk.

 

Danmarks Sportsfiskerforbunds miljømagasin med fokus på fisk, vand og natur - Miljø og Vandpleje - er udkommet for 37. gang med temaet "Vandløbsrestaurering og værdien af fisk".

I denne udgave af Miljø- og Vandpleje kan du læse om, hvordan vandløbsrestaurering kan skabe en velfungerende natur, der kan give ophav til et økonomisk værdifuldt lystfiskeri i vandløbene og langs de danske kyststrækninger. Hvorfor endnu en gang tage fat på dette emne?


Svaret er, at allerede i 2013 påbegynder implementeringen af vandplanerne i Danmark som led i at skabe et forbedret dansk vandmiljø og herunder god økologisk tilstand i de danske vandløb.

 

Læs hele miljømagasinet her :

 Danmarks sportsfiskerforbund.

 

 

 

 

 

 

Vandpleje Bornholm
 © 2011 •

www.vp-bornholm.dk