Vandpleje Bornholm

 

 

Retur til sidste nyt.

 

 

 

 

 

 

               Velkommen til

          Vandpleje Bornholm.

 

 

 

Loven om randzoner er vedtaget med 58 stemmer for og 51 stemmer i mod.

 

Det sker trods skarpe protester fra landbruget over udsigten til at skulle afgive jord til bræmmer langs vandløb.

Randzonerne blev indført af den tidligere regering i 2011. Det er op til 10 meter brede arealer langs vandløb og søer, hvor det bliver forbudt at dyrke afgrøder, sprøjte og gødske jorden.

Målet er at nedbringe udledningen af kvælstof og sprøjtegifte til vandmiljøet og skabe ny natur. Samtidig får danskerne adgang til at gå ture på arealerne langs vandløbene.

 


 

 

 

 

Vandpleje Bornholm
 © 2011 •

www.vp-bornholm.dk