Vandpleje Bornholm

 

 

Retur til sidste nyt.

 

 

 

 

 

 

               Velkommen til

          Vandpleje Bornholm.

 

 

Gydegrus løsnes bedst med spulepumpe

 

- I efteråret 2012 tog Vesthimmerlands Kommune og HedeDanmark initiativ til et forsøgsprojekt, som gik ud på at løsne gyde grus med en spulepumpe, beretter åmand Peter Krogh Madsen fra HedeDanmark.

Formålet var at løsne gruset, så vandløbets ørreder igen kunne gyde i de grusbanker, som nogle steder ikke havde været brugt i flere år - enten fordi de var blevet hårde eller fordi de var groet til i smalbladet mærke.

Vandplanten smalbladet mærke, som de fleste vandløbsmedarbejdere kalder for "gulerod", er en vigtig plante i vandløbsfloraen, men har den ulempe, at den kan lukke både strømrender og gydebanker til.

Hvis mærken gror på en gydebanke, kan den nemlig samle både sand og slam, som medfører, at ørrederne ikke kan bruge banken. Samtidig bliver det svært at skære grøden i bund, fordi planten samler sand, som igen betyder, at vandafledningen kan forringes. Man kan altså slå to fluer med et smæk ved at spule bankerne fri for mærken, og dermed opnå bedre gydemuligheder og bedre vandafledning på samme tid.

Spulepumpen er langt bedre til at få mærkens rødder væk fra grusbunden end når du anvender greb og kultivator. Du skal dog passe på ikke at flytte en masse sand unødigt.

Vi har selvfølgelig gjort vores erfaringer med hvordan spulingen udføres mest effektivt. Nogle gange kan det være en fordel at være alene om opgaven, andre gange går det lettere med to mand.
Længden af de slanger, vi bruger, varierer også fra lokalitet til lokalitet. På næsten alle de steder hvor vi løsnede grus, satte vi en landmålerstok i vandet opstrøms stedet, hvor gruset skulle løsnes for at aflæse vandstanden før og efter arbejdet.

I ganske få tilfælde var der ingen ændring i vandstanden, men generelt faldt vandstanden fra 1 til 5 cm. I et enkelt vandløb, hvor der var et tilgroet stryg, faldt vandstanden hele 15 cm. På nær to lokaliteter udførte vi grus-løsningen i Trend å systemet. Denne vinter har ørrederne brugt de løsnede banker flittigt - og især de banker, som de har let adgang til.

Specielt i Trend Å opstrøms Mølgaardsvej har der været stor gydeaktivitet på de første ca. 100 meter. Her er der seks til syv gydninger på rad og række og det samme gælder længere nedstrøms i hovedløbet. Tilløbene har også været flittigt brugt, og det er især glædeligt, at der igen er gydninger i Jelstrup Bæk. I alt har lystfiskerne optalt 275 gydninger i Trend Å systemet.

Jeg håber, at det er en metode, som Vesthimmerlands Kommune - og gerne andre kommuner - vil arbejde videre forsøget, fordi alt tyder på, at det både giver bedre muligheder for ørredernes formering og samtidig en bedre vandafledning, slutter Peter Krogh Madsen.

 

Link. Gydegrus løsnes bedst med spulepumpe

 

 

 

 

 

 

Vandpleje Bornholm
 © 2011 •

www.vp-bornholm.dk