Vandpleje Bornholm

 

 

Retur til sidste nyt.

 

 

 

 

 

 

               Velkommen til

          Vandpleje Bornholm.

 

Bæklambretter igen fundet i Bagge Å

 

DTU Aqua og vandpleje Bornholm er i disse dage ude og lave en bestandsanalyse i de bornholmske åer.

Efter nogle dages el fiskeri, er der blevet fundet en del Bæklampretter i Bagge Å og indtil nu det eneste sted de er fundet.

Fundet af dem fortæller samtidig at vandkvaliteten på stedet er af udmærket karaktær- da Bæklambretten kræver forholdsvis rent vand.

Tidligere undersøgelser, har vist at de kun forefindes i denne ene å på Bornholm.

Lampretter eller Rundmunde som lampretterne også kaldes, er de mest primitive hvirveldyr man kender. De er desuden så fjernt beslægtede med fisk, at mange zoologer slet ikke kalder dem for fisk.

Der findes tre slags Lampretter i Europa                                                        

  • Bæklampret (Lampetra planeri)
  • Flodlampret (Lampetra fluviatilis)
  • Havlampret (Petromyzon marinus

 

Kendetegnet på en Lampret:

Ålelignende væsener uden kæber, gæller og egentlig mund og skelettet består af brusk. Munden er reduceret til en rund "sugekop" med en til flere kredse af tænder. Bag øjnene sidder en række med 7 runde åbninger til et primitivt gælleapparat og heraf tilnavnet "Niøjen". Arterne kendes ret let fra hinanden på størrelsen: Bæklampretten er lille (ca. 12-16 cm.) - ligner til forveksling en lille ål.

Bæklampret er ensfarvede lys-brunlige og har kun én kreds af tænder, men hvor bæklampret har næsten sammenhængende rygfinner, er rygfinnens to dele mere adskilte hos flodlampret. Havlampretten er ensfarvet-stærkt spættet og har flere tandkredse.

Bæklampretten findes hele livet i bække samt de øverste dele af åer og floder. Hos alle arterne dør forældrene efter forårets gydning. Flod- og havlampretterne lever i havet som blodsuger og ådselæder på mindre fisk, medens de ikke tager føde til sig under opgangen i åer og floder. Bæklamprettens larver lever af små bunddyr og den indtager ikke føde som voksen.

Lampretter ses oftest flere sammen i februar-juni, hvor alle arterne "leger" (gyder deres æg/sæd) i fordybninger i grusbunden af bække og åer.

Alle tre arter er udryddelsestruede i Europa og findes derfor på EF-Habitatdirektivets Bilag-II – en liste med arter, som nationerne skal gøre en særlig indsats for at bevare.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandpleje Bornholm
 © 2011 •

www.vp-bornholm.dk