Vandpleje Bornholm

 

 

Retur til sidste nyt.

 

 

 

 

 

 

               Velkommen til

          Vandpleje Bornholm.

 

 

VENTENDE VANDPLANER: 22.000 KM VANDLØB REVURDERET

 

De danske Vandplaner for 2009-2015 er nu sendt i offentlig høring

igen. Denne gang i seks måneder, da Na­tur- og Miljøklagenævnets

har fastslået, at den oprindelige høring i december 2011 var alt for

kort. Planerne er lige nu i forhøring i kommuner, regionerne og hos

myndigheder. Den offentlige høring, hvor der kan afgives

høringssvar, går i gang inden sommerferien.

 

Vandplanerne er grundlæggende de samme som i den seneste

høring. Naturstyrelsen har dog foretaget yderli­gere kvalitetssikring

og rettet for fejl. Blandt andet er cirka 22.000 km vandløb blevet

gennemgået, og der er sket en omklassificering af cirka 1.700

kilometer vandløb.

 

Danmarks Sportsfiskerforbund vil orientere om, hvad der bør ofres

ekstra opmærksomhed på, og opfordrer alle i DSF’s netværk til, at

der inddrages lokalkendskab, så det sikres, det er de rigtige

vandløb, der er blevet omklassificeret.

Den nye omfattende høringsproces betyder, at de nye statslige vandplaner forventes til efteråret 2014. Det får dog ikke processen med at forbedre vandmiljøet til at gå i stå, da ordningen ikke forudsætter vedtagne vand­planer.

 

KIlde: Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF)

Vandpleje Bornholm
 © 2011 •

www.vp-bornholm.dk