Vandpleje Bornholm

 

 

Retur til sidste nyt.

 

 

 

 

 

 

               Velkommen til

          Vandpleje Bornholm.

 

 

Ole Almeborgs smede og maskinarbejdere kan andet end at lave pallevogne – i dag lørdag d. 18. august havde de aftalt at hjælpe Vandpleje Bornholm med udlægning af omkring 30 tons sten.

Maskinarbejderne startede dagen med lidt undervisning – hvor Peter Geertz Hansen fra DTU aqua fortalte om el-fiskeri og ikke mindst om hvilke krav fiskene stiller til å løbene.

Efter et par timers teori og en omgang god morgenmad i Hasle, kørte vi alle til Blykobbe Å hvor el-fiskeapparatet kom i brug.

På et stykke å hvor der ikke var så meget vand var der glædeligt nok en del fisk.

På grund af den lave vandstand i åen havde der samlet sig en del fisk i nogle huller i åen – og glædeligt var det, at selvom det var et stykke ”kedelig” å, var der trods alt en del ørreder.

Efterfølgende blev der skovlet en masse NCC småsten i vandet, som skulle bruges til gydegrus og derefter adskillige tons marksten som skjulesten for fiskene.

 En stor tak til Bølgebryderne fra Ole Almeborg.

 

 

 

 

 

Vandpleje Bornholm
 © 2011 •

www.vp-bornholm.dk