Vandpleje Bornholm

 

 

Retur til sidste nyt.

 

 

 

 

 

 

               Velkommen til

          Vandpleje Bornholm.

 

Mange henvendelser til Vandpleje Bornholm.

Folk der går tur ude langs åerne, er rigtig gode til at observere spærringer og andre problematikker ude i åerne.

Vi har her i efteråret fået en del henvendelser vedr. spærringer – ikke så meget nye spærringer, men gamle betonspærringer. Vi ved godt at de hvert år laver store problemer for fiskens frie vandring og kræver desværre mange ofre hvert eneste forår.

Vandpleje Bornholm har flere projekter i støbeskeen og vil kæmpe videre i 2013 for at få fjernet flere af disse.

Men fortsæt med at indrapporterer til os – skriv ned – tag billeder, film osv.

Det er en kæmpe hjælp for os, tusind tak for det!

Fjernelse af spærring ved Skovly - her kan fisk nu frit vandre til havs !

 

 

 

 

 

Vandpleje Bornholm
 © 2011 •

www.vp-bornholm.dk