Vandpleje Bornholm

 

 

Retur til sidste nyt.

 

 

 

 

 

 

               Velkommen til

          Vandpleje Bornholm.

 

Tre mand fra bestyrelsen i Vandplejen drog fredag morgen til Jylland for at deltage i mødet for Miljøkoordinatorer og netværker i Vingsted lørdag.


Mødet startede med at Kaare, (fiskeribiolog fra DSF  ) fortalte om Fiskeripolitiske hændelser - hvorefter Lars (DSFs Miljøkonsulent. ) fortalte om de miljøpolitiske hændelser.
Derefter var der et indlæg om indsats i forbindelse med spærringer, åbning af rørlagte vandløb og restaurering.
Sten Bøgild Frandsen fra Kolding kommune fortalte om vedligehold, regulering og om nye vandløbsregulativer.
Lars fortalte desuden lidt om status på vandplaner og kommunale handleplaner, hvorefter vi sluttede dagen med at se lidt om Forbundets byggeplaner - samt besøg i det nuværende sekretariat.

Kaare i undervisningslokalet

 

Kaare fortæller lidt om ændringer i Vejle Å

 

Lars & Kaare fik Vandpleje Bornholms krus i gave.

 

 

 

 

 

 

 

Vandpleje Bornholm
 © 2011 •

www.vp-bornholm.dk