Vandpleje Bornholm

 

 

Retur til sidste nyt.

 

 

 

 

 

 

               Velkommen til

          Vandpleje Bornholm.

 

Ansøgninger sendt af sted.

 

 

Vandpleje Bornholms udvalg har sendt et par projekter til godkendelse hos de implicerede parter, det vil sige Kommunen / naturstyrelsen og private lodsejere.

Det ene projekt kender snart alle til, da det flere gange er blevet omtalt i div. medier.

Blykobbe spærringen nede ved stranden skal væk.

Derudover har vi sendt et projekt af sted til lodsejerne omkring Bagge å / Muleby om at få lov til at kaste skjulesten i åen flere steder – samt at lufte og genfylde de små gydebanker der er i området.

 

Desværre har vinteren og sommerens meget vand ødelagt mange ting, mange gydebanker er skyllet væk og meget sand er ført ud i åen og dermed ødelæggelse af endnu flere gydebanker.

Næste år vil vi prøve på at samle en masse Å mænd til at gå en tur i åerne og løsne gydegrus – samt genfylde, meget simpelt og ikke mindst meget effektivt !

 

Allerede nu er vi mange Å mænd - men vi ønsker stadigvæk endnu flere til at bakke op omkring Vandpleje bornholm - så hold dig ikke tilbage - giv os besked om du gerne vil hjælpe og du vil høre fra os senere.

 

Vi arbejder som skrevet tidligere også med et par store projekter hos nogle private lodsejere – men ting tager tid, også når det drejer sig om beslutninger om et nyt stykke å.

 

Vandpleje Bornholm vil i løbet af vinteren arbejde på endnu flere projekter ude i åerne og mange af dem vil være fjernelse af små spærringer og ikke mindst udlægning af gydegrus, som vi jo venligt har fået sponsoreret af NCC Bornholm.

Så når foråret og sommeren kommer, kan I godt forberede jer på nogle gode ture langs med åerne.

 

Leif

 

 

 

 

 

 

Vandpleje Bornholm
 © 2011 •

www.vp-bornholm.dk