Vandpleje Bornholm.

 

 

Retur til forsiden.

 

 

 

 

 

 

               Velkommen til

          Vandpleje Bornholm.

 

Besøg af DSF og DTU aqua.

 

Biologerne Kaare Ebert og Finn Sivebæk er på Bornholm for at afholde kursus lørdag i å pleje for de Bornholmske lystfiskere. Heldigvis tilrettelagde de turen på sådan en måde, at de havde tid til at køre en tur rundt på øen med de repræsentanter fra å udvalget der havde tid.

                                      

Vi startede med at køre til Sursænkevej og et besøg ved Blykobbe Å.

 

 

Blykobbe Å er en af de tre største åer på Bornholm og en af dem der har kapacitet til at producere mange tusinde ørreder – om den gør det vides ikke med sikkerhed, men vi så rigtig meget liv i åen.

Vi var taget der til pga. at der både var set spærringer i åen samt tilsandede gydebanker.

Det første stykke af åen vi gik igennem henrykte både Kaare og Finn – det var en første klasse Å.

Åen var ren at se på og vi så en hel del nyudklækkede ørreder som gemte sig iblandt de mange større sten og rødder og åen var fyldt med tanglopper – det vil sige, at når man rodede lidt rundt med støvlen nede iblandt nogle små sten og derefter holdt nettet ned til, havde man de første 25 store tanglopper i nettet – super fødeemne til ørreden.

Længere nede i åen var der en del væltede træer som godt nok lå og spærrede i åen – men de lukkede ikke åen helt og til gengæld skaffede træerne en masse gemmesteder til de nye små fiskeyngel, så bla. fiskehejren ikke kan få fat i dem, men klart noget man skal holde øje med fremover så der ikke opstår nogle større problemer. Vi så også et par steder, hvor heste brugte åen som ”drikkekar”, men det var et mindre afgrænset område og blev skønnet at den smule sand/jord det ville tilføre åen ikke - som det så ud nu, var noget større problem.

På den kilometer vi gik var de 900 meter en å i verdensklasse, det eneste den manglede på det her stykke, var måske noget gydegrus som let kunne lægges ned oppe fra vejen.

 

 

Derefter kørte vi til Tejn å.

Tejn å ligger modsat Blykobbe å på nordsiden af øen og hvor det typisk er klippe og store fald på åerne man ser.

Det første der møder os dernede er en opstemning af gammel træ og grene der har spærret hele åen og derefter ned mod havet en beton spærring, som godt kunne se ud til at den kunne volde problemer i dårlige tider med ringe vandførsel. Absolut et sted hvor der godt kunne laves et projekt med tiden.

 

 

 

Længere oppe mødte vi flere spærringer pga. væltede træer og affald og vi så desværre ikke en fisk i åen – absolut et sted, hvor det vil være en god idé at få lavet en omgang elektrofiskeri for at se om der overhovedet er fisk.  Men også her kunne den godt klare en omgang gydegrus.

 

 

Herefter kørte vi en tur til Døndalen å, men det var nok lige så meget Finn der ville se og ikke mindst dufte alle de ramsløg der nu blomstrer over det hele i Døndalen – et flot syn.

 

 

 

Afsluttende kørte vi til en privat adresse, hvor rester fra en nedlagt virksomhed skaber nogle problemer ved åen og hvor der måske venter et større projekt.

 

Vi fik en længere god snak med lodsejeren - han var både træt af ålepasset han skulle tilse ved opstemningen og ikke mindst sørge for altid virkede og han vidste også at naboen var godt træt af tilsanding af hans sø. ( åen går igennem hans sø )

Finn Sivebæk kom med nogle hurtige og gode forslag om at lave et nyt stykke å, ca. 50 meter – så kunne lodsejerne slippe for både ålepasset, en masse tilsanding i søen og vi kunne i fremtiden få udnyttelse af rigtig mange gode kilometer å !

 

 

 

 

 

 

Vandpleje Bornholm
 © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.vp-bornholm.dk