Vandpleje Bornholm.

 

 

Retur til forsiden.

 

 

 

 

 

 

               Velkommen til

          Vandpleje Bornholm.

 

Kursus nr.1 i Vejle vedr. å restaureringer.

 

Henning Dahl fra Fluefiskerne Bornholm og Johnny Mertz samt Leif Nielsen fra Bornholms sportsfiskerforening havde meldt os til et 3 dages kursus i å restaureringer.

 

3 friske lystfiskere drog af sted fredag formiddag med en klar indstilling om at nu skulle vi have nogle ”værktøjer” med hjem, så det ikke kun var resten af Danmark der fik glæde af fisketegns pengene som jo blandt andet går til å restaureringer.

 

Vi mødte frem om eftermiddagen på Vejle Center Hotel, hvor de 3 dages kursusteori skulle afholdes.

Efter ankomst og indkvartering, blev vi budt velkommen af Finn Sivebæk og Jan Nielsen, som er ansat som fiskeplejekonsulenter i DTU ( Danmarks tekniske universitet )

Begge to er uddannet biolog/cand.scient og sidder inde med en – ja, enorm viden om ørreden og dens levevilkår.

 

Fredag aften startede, efter en god middag med blandt andet en præsentation af www.fiskepleje.dk

En rigtig god hjemmeside, hvor du meget let bliver guidet rundt i for eksempel – å restaureringer, som vi jo skulle beskæftige os med de næste 3 dage.  Derefter en time med ” fiskenes krav til vandløbene ”. Dagen sluttede kl. 22.

 

 

Lørdagen startede med at vi kørte ud til Kvak Møllebæk, hvor der for 20 år siden var blevet lavet et mindre omløb af åen. Der skulle vi lave en faunabedømmelse og ikke mindst elektrofiske.

Efter Finn havde forklaret lidt om at vi alle skulle huske at lave desinfektioner af vores støvler og waders, en meget vigtig ting, så vi ikke videreførte nogle evt. sygdomme til andre åer, startede Finn med at elektrofiske i en bæk der var mindre end nogle af de bornholmske – se nedenstående billede.

Vi så intet liv da vi kom, men meget kort tid efter vi var startet – var der både ål og ørredsmolt i baljen. Utroligt at så lille en bæk kan rumme så meget liv.

 

 

Derefter skulle vi selv ud og å restaurere, noget vi nok alle var meget spændte på !

Fire store gydebanker blev det til og tilsammen ca. 40 meter gydebanke til fremtidens hav og bækørreder. 20 m3 småsten blev lagt ud i åen og alt blev lavet færdigt på under 4 timer.

Det beviser også at hvis alt er nøje planlagt og ikke mindst at hvis der er den frivillige arbejdskraft der skal bruges, er det ikke noget problem at restaurere en å.

Stor ros til Finn og Jan og ikke mindst til Brian fra Vejle sportsfiskerforening

 

 

 

Efter aftensmaden blev det Kaare Ebert fra DSF der tog over og forklarede en del om blandt andet forskellene i overlevelsen imellem udsætningsørreder og de ”naturlige” vilde ørreder.

Ingen tvivl om hvor der skal sættes ind efter det indlæg – der skal arbejdes på at forbedre forholdene for den ”vilde havørred”.

Kl. 22.30 efter at være i gang i mere end 14½ time var det fyraften.

En velfortjent ”god nat” øl blev indtaget.

 

 

Søndag var teoriens dag, vi blev inddelt i grupper som fik hver deres vandløbs-cases.

Der skulle vi så efterfølgende fremføre vores synspunkter om hvad vi mente der kunne gøre bedre for ørredens levevis og ikke mindst vandring og fremtidig overlevelse.

Dagen blev afrundet med en kop kaffe og kage og så var det bare ind i bilen og hjemover og vi var 100% enige om, at vi alle 3 sad med en rigtig stor følelse af, at vi nu kan gøre en forskel i fremtidens å pleje på Bornholm.

 

 

Knæk og Bræk

 

 

 

 

 

Vandpleje Bornholm
 © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.vp-bornholm.dk