Vandpleje Bornholm.

 

 

Retur til forsiden.

 

 

 

 

 

 

               Velkommen til

          Vandpleje Bornholm.

 

Kursus lørdag i å pleje og restaurering.

 

Omkring 20 mand var mødt op for at høre hvad Kaare og Finn havde at sige og det er glædeligt at der var lystfiskere fra de 4 ud af de 5 lystfiskerklubber på øen, fiskerikontrollen mødte op med to mand - også to fra fuglesangsprojektet var mødt frem.

Glædeligt at se at der er opbakning når der arrangeres fælleskurser.

 

Efter en velkomst og præsentation af dagens program, startede Finn Sivebæk med et foredrag om ørredens biologi og ikke mindst websiden - fiskepleje.dk

Finn fik med sin jyske humor hurtigt vækket interessen hos kursisterne og fik fortalt en hel del om ørredens første leveår.

 

 

 

 

Derefter tog Kaare over og beskrev en del om å restaureringer og ikke mindst om det potentiale der er i vores åer – det er kun spørgsmål om at udnytte dem

 

Efter en bid mad i B-S-Fs klubhus, kørte vi til Skovly hvor der skulle laves to gydebanker lige efter Rævebroen.

 

 

 

Efter at Finn og Kaare havde fortalt om området ved Rævebroen – havde vi arrangeret en lastbil til at løfte flere tons små sten ned i åen hvor ivrige lystfiskere sørgede for at det kom til at ligge pænt i åen. 

 

 

 

 

 

 

 

Vandpleje Bornholm
 © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.vp-bornholm.dk