Vandpleje Bornholm

 

 

Retur til sidste nyt.

 

 

 

 

 

 

               Velkommen til

          Vandpleje Bornholm.

 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Vandpleje Bornholm.

Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 i BSF’s klubhus, Bådehavnsvej 9 Rønne.

 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vandpleje Bornholm.

 

Dagsorden efter vedtægternes § 5.

 

1.   Valg af dirigent.

2.   Formandens beretning.

3.   Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab.

4.   Behandling af indkomne forslag.

5.   Budget for det kommende år; herunder fastsættelse

      af  kontingent.

6.   Valg af formand. Ikke aktuelt i 2013.

7.   Valg af kasserer. Der er valg af kasserer.

8.   Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer efter tur. Anders Hartmann er på valg efter tur og genopstiller.

9.   Valg af suppleanter. Der skal vælges 2 suppleanter.

10. Valg af revisorer efter tur. Revisor Poul-Erik Olsen er på valg efter tur og genopstiller.

11. Eventuelt.

 

 

Eventuelle forslag til behandling under punkt 4 skal være formanden skriftligt i hænde senest d. 8. marts 2013.

 

 

 

 

Med venlig hilsen

Vandpleje Bornholm

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandpleje Bornholm
 © 2011 •

www.vp-bornholm.dk