Vandpleje Bornholm

 

 

Retur til sidste nyt.

 

 

 

 

 

 

               Velkommen til

          Vandpleje Bornholm.

 

 

Vandpleje Bornholm henstiller til at folk ikke smider haveaffald i åerne.

 

 

Vandpleje Bornholm henstiller til alle lodsejere langs med de bornholmske åer, om ikke at smide haveaffald og andet godt i de bornholmske åer.

 

Lige nu er mange ved at rydde op i haven efter vinteren – græsset skal klippes og træer og buske skal beskæres osv.

Men desværre, så er det ikke alle der selv laver kompost eller kører det til Bofa, men i stedet for mener mange at det er helt ok at smide affaldet ned i åerne på Bornholm.

 

Ikke alene giver affaldet en grim Å, det ser da ikke pænt ud at der ligger grene og gamle æbler langs med åen - men det giver måske også en forurenet Å, som der kan give dyrelivet i åen problemer – længere nede i å systemet samler affaldet sig måske ved et sving i åen og laver en større spærring.

Når der så kommer et større regnskyl bliver pågældende haver/huse måske i værste fald oversvømmet.

 

Kommunen er opmærksom på problemet.

 

 

Vandpleje Bornholm har drøftet problemerne på et møde med teknik og miljø, som godt er klar over at der er lodsejere som der har det lidt svært med reglerne – lodsejerne bliver kontaktet løbende og i alleryderste konsekvens kan der jo komme på tale at politianmelde folk hvis man ikke lader være.

 

Åerne er fulde af liv.

 

Åerne er fulde af liv og inden længe klækker alle ørredæggene der blev lagt i november/ december og de mange ørreder skal jo helst have en god start på livet – så kære lodsejer – ingen haveaffald i åerne.

 

 

 

 

 

 

 

Vandpleje Bornholm
 © 2011 •

www.vp-bornholm.dk