Vandpleje Bornholm.

 

 

Retur til forsiden.

 

 

 

 

 

 

               Velkommen til

          Vandpleje Bornholm.

 

Henvendelse fra en borger vedr. Melsted å

 

Sommerens nedbør har taget hårdt på åerne nogle steder.

 

Blandt andet ved Melsted Å, hvor sommerens nedbør har flyttet en gangbro og gravet lidt ind i brinken.

 

 

 

Umiddelbart havde det ikke indflydelse på havørredens opgang i åen, men vandpleje Bornholm er utrolig glad for alle henvendelser vi får fra alle..

 

Sagen er blevet videregivet til Vej & park som vil tage sig af problemet.

 

Vi gik en længere tur hele vejen fra havet og et godt stykke op langs med åen.

 

 

Generelt så ser åen fin ud, en del væltede træer ligger på tværs ved åen, men gør generelt ikke noget problem for den frie vandføring.

En borger i området er så flink at holde et lille vågent øje med åen og han går stille og roligt og fjerner de små problemer der engang imellem opstår i løbet af året.

Dette er jo guld hvert set med vores øjne i Vandpleje Bornholm.

 

Især det første stykke å fra havet er et udflugtsmål, når ørreden begynder at vandre op i åen sidst på året.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandpleje Bornholm
 © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.vp-bornholm.dk