Vandpleje Bornholm

 

 

Retur til sidste nyt.

 

 

 

 

 

 

               Velkommen til

          Vandpleje Bornholm.

 

Spærring fjernet i Blykobbe Å ved Skovly

 

 

Vandpleje Bornholm har i længere tid arbejdet sammen med regionskommunens teknik og miljø, om at få spærringen i Blykobbe Å ude ved havet væk – men kommunen fattes penge og hvem skulle betale dette arbejde.

Vandpleje Bornholm har løbende søgt forskellige fonde og her i 2012 kunne vi så med glæde fortælle at vi ville få midler fra foreningen Federation of fly Fishers Denmark.  også kaldet FFFD, til fjernelse af denne betonspærring i en af de største åer på Bornholm.

Spærringen blev bygget for en del år siden, som et led til et større forlystelsessted.

 

Man byggede en større betonspærring nede ved havet, hvor der i midten kun var et hul på en meter.  Der kunne man så sætte skodder i til foråret og dæmme åen op, så der kunne sejles – for derefter at fjerne skodderne igen når efteråret kom – så fiskene kunne komme op i å systemet.

Sejladsen med både ophørte dog for mange år siden og dæmningen har desværre i de senere år kun virket som en møgsamler og spærring for trækkende fisk – ikke mindst når smolten skulle til havs!

Onsdag d. 17. oktober rykkede så Vej & Park ud med det store materiel til åen.

Heldigvis var der ikke lavet fundament til muren/spærringen, den var kun støbt oven på stenene i åen – ellers havde det nok krævet endnu større og anderledes maskiner for at fjerne denne spærring.

I løbet af nogle få timer var det meste trukket på land og kørt væk – der er nu kun et par meter betonkant tilbage, som man ikke umiddelbart kunne nå med maskinerne – men dette generer hverken op- eller nedgang af fisk i åen og vil blive fjernet når vandstanden er mere passende i åen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandpleje Bornholm
 © 2011 •

www.vp-bornholm.dk