Vandpleje Bornholm.

 

 

Retur til forsiden.

 

 

 

 

 

 

               Velkommen til

          Vandpleje Bornholm.

 

 

Så forsvandt den gamle beton dæmning ved Rævebroen / Skovly.

 Resultatet er en aftale mellem Bornholms regionskommune / DSF og de Bornholmske lystfiskerforeninger, samt lodsejeren.


BRK' Vej og Park har givet et tilbud på at fjerne opstemningen og ørredfælden med en rendegraver. Kommunen har besigtiget forholdene, og mener at det kan klares på to arbejdsdage. De fælder et træ og kan så få maskinen ned til åen. Arbejdet blev udført tirsdag 24. maj og onsdag 25. maj.

Maskinerne fra BRK finansieres ved at TV2 Bornholm har købt rettighederne til at vise Martin Falklinds film "Troutbums and Gentlemen", og derefter er pengene af Martin Falklinds blevet sponsoreret til Å projektet.
Filmen vil blive vist senere på året på TV2 Bornholm.

 

 

Efterfølgende blev fjernelsen af spærringen så dyr, at der ikke blev råd til at fjerne resterne af den gamle ørredfælde.

Dette vil blive taget op igen senere som et projekt i samarbejde med lodsejeren.

 

 

 

 

 

 

 

Vandpleje Bornholm
 © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.vp-bornholm.dk