Vandpleje Bornholm

 

 

Retur til sidste nyt.

 

 

 

 

 

 

               Velkommen til

          Vandpleje Bornholm.

 

Vi har været i dialog med Kulturarvstyrelsen vedr. fredning af Slusegårds området, da vi mener at der er spærringer i åerne der bør laves om.

 

Beslutning

Kulturarvsstyrelsen har besluttet ikke på nuværende tidspunkt, at træffe en afgørelse om evt. at udvide fredningen af Slusegårdens Vandmølle og Ørredhus med mølledammen, til- og fraløbet ved vandmølle og ørredhus, omløb, bagløb, nyere omløb fra 1999 med ørredtrappe, stigbord ved tilløb til henholdsvis vandmølle, ørredhus og omløb, diverse tilhørende stensætninger, voldene omkring bagløb og omløb, Kildehuset (ca. 1850, genopført ca. 1955), Klækkeriet (ca. 1955 til erstatning af den oprindelige bygning fra ca. 1850), sandstenstrappen op til Slusegården, markstenbrolægningen ved møllen og ved ørredhuset samt stenheller ved overgangene, jf. Kulturarvsstyrelsens høringsbrev af 30. marts 2011.

 

Baggrund

Kulturarvsstyrelsens igangsatte med brev af 30. marts 2011 en høring om forslag til en udvidelse af fredningen af Slusegårdens Vandmølle og Ørredhus, Strandvejen 10, 3720 Aakirkeby. Efterfølgende har Kulturarvsstyrelsen med brev af 8. juli 2012 udsat af fristen for at komme med bemærkninger til udvidelsesforslaget til den 19. september 2011.

 

Kulturarvsstyrelsen har modtaget rettidigt indsendte bemærkninger fra Slusegårdens ejer, Preben Christoffersen, samt fra Danske Møllerforening, Foreningen Bornholm, og Danmarks Sportsfiskerforbund.

 

Videre har Kulturarvsstyrelsen den 1. december 2011 besigtiget vandmølle, ørredhus m.m.

 

Det videre forløb

Med henblik på en afklaring af mulighederne for at afhænde vandmølle m.m. til anden side, har Kulturarvsstyrelsen valgt ikke at træffe en afgørelse om at udvide den eksisterende fredning.

 

Med venlig hilsen

 

Lisbeth Brorsen

 

 

 

 

 

 

Vandpleje Bornholm
 © 2011 •

www.vp-bornholm.dk