Vandpleje Bornholm

 

 

Retur til sidste nyt.

 

 

 

 

 

 

               Velkommen til

          Vandpleje Bornholm.

 

 

 

Vandplaner med fem vandveje

 

Arbejdsprogrammet for 2. generations vandplaner sendes nu i høring.

Anden generation. Det første spadestik til arbejdet med de næste vandplaner er taget med et nyt arbejdsprogram. Foto: Colourbox

De fem vandveje til gode vandplaner, som miljøminister Ida Auken udviklede sammen med interessenterne på et 24 timers vand-topmøde, kommer nu i arbejde.

De udgør de overordnede pejlemærker for arbejdet med forberedelsen af næste generations vandplaner, og ligger som grundlaget for det arbejdsprogram, som er sendt i høring det næste halve år. Det fremgår også af arbejdsprogrammet, at forberedelsen af de næste vandplaner vil ske i et samspil med opfølgningen på Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger.

Arbejdsprogrammet fortæller konkret om arbejdsprocessen, høringer - og om videreudviklingen af det faglige grundlag. Af arbejdsprogrammet fremgår det også, hvordan og hvornår interessenter og offentligheden vil blive inddraget i forberedelsen af 2. generations vandplaner.

De fem vandveje er:

1. Vidensgrundlaget
Der skal skabes fællesskab om fakta, og der skal opnås enighed om, hvor der er brug for mere ny viden.

2. Virkemidler
Indsatsen skal målrettes steder, hvor den har størst effekt. Kommunernes mulighed for at vælge den optimale sammensætning af virkemidler til de lokale forhold skal være størst mulig.

3. Finansiering
Der skal findes alternative finansieringskilder, og vi skal få mere ud af de penge, vi bruger.

4. Folkelig forankring
Der skal større lokal forankring, og større lokalt medejerskab. Indsatsen skal formidles klart og bredt.

5. Samarbejdsproces og rollefordeling
Processen skal være præget af åbenhed, forpligtende dialog og fælles vilje til at skabe de bedste løsninger.

Se arbejdsprogrammet på www.naturstyrelsen.dk

 

 

 

 

 

Vandpleje Bornholm
 © 2011 •

www.vp-bornholm.dk