Vandpleje Bornholm

 

 

Retur til sidste nyt.

 

 

 

 

 

 

               Velkommen til

          Vandpleje Bornholm.

 

 

Formandens beretning 21. marts 2013

 

 

Så er det første år gået i Vandpleje Bornholms historie, og hvilket år?

 

Der var nok ikke rigtig nogen af dem, der valgte denne bestyrelse, der havde forventet så mange bolde i luften, som vi har haft det første år.

 

2012/2013 har været året hvor bestyrelsen har skullet finde ud af ”hvad vil vi”, ”hvordan vil vi det” og ikke mindst – hvordan får vi udført disse ting vi vil.

 

Bestyrelsen i Vandplejen har fået skabt en stærk bestyrelse, som der kan håndtere mange bolde i luften samtidig – og som der efter min mening har brugt rigtig mange timer på vandpleje Bornholm, måske også til tider for mange timer - vi har i bestyrelsen haft et utroligt højt ambitionsniveau, og skulle man ikke først spørge nogen om lov, havde de bornholmske vandløb nok nu set helt anderledes ud.

 

Spærringer og gydegrus.

Vi har i det første år været ude hos forskellige lodsejere, hvor vi har fjernet større eller mindre spærringer – den største spærring er vel nok spærringen ved Skovly, som nu ikke kun har givet fri adgang fra Blykobbe Å til Østersøen, men også åens flotte stenbund er kommet tilbage i lyset

 

Vi har også været af sted et par gange med gydegrus og skjulesten – ikke mindst projektet sammen med smedene fra Almeborg, ” Bølgebryderne”, var en stor mundfuld – den er desværre ikke gjort helt færdig, men forventes at blive det her til foråret.

Dagen med Bølgebryderne startede med teori sammen med DTU aqua, herefter blev der kørt rigtig mange sponserede tons marksten ud i Blykobbe Å på et relativt kedeligt stræk.

Disse sten giver nu skjulested for mange nye fisk.

En stor tak til smedene fra Bølgebryderne, som også har meldt sig ind som støttemedlemmer i Vandpleje Bornholm.

 

Bestandsanalysen.

Et par af de projekter der virkelig krævede tid og involvering af mange mennesker, var bestandsanalysen, som vi lavede i samarbejde med DTU Aqua fra Silkeborg.

Omkring 30 mennesker var involveret på skift hver dag i små 3 uger, hvor samtlige bornholmske åer blevet trampet igennem.

Spænende at hører om det færdige resultat fra DTU.

Senere kom der også et krebseanalyse – hvor vi igen fik mange frivillige hænder til at hjælpe.

 

Uden de mange frivillige hænder, og ikke mindst vores sponsorer, havde Vandpleje Bornholm ikke kunne udføre mange af disse projekter.

 

Sponsorer.

Når vi nu snakker om sponsorer, så vil jeg godt her sige mange tak til alle dem der har bidraget, ikke mindst økonomisk til at få Vandpleje Bornholm til at være der hvor vi er nu – vi har fået midler fra både Nordea, Sparekassen Bornholms Fond og Friluftsrådet samt mange flere.

Derudover har Vips transport og NCC sørget for, at vi stort set har kunnet få alle de sten ud i åen vi ville.

 

 

 

 

 

 

Uddannelse.

Bestyrelsen har også deltaget i flere restaurerings- og elfiskekurser i 2012/2013.

Og der er allerede aftalt flere nye kurser i 2013 – blandt andre skal Per Bugge til Vejle på restaureringskursus til efteråret..

 

 

Desværre så sluttede vores første år her i slutningen af vinteren med en større sag, hvor en entreprenør havde gravet Byåen over og ført den ud i Snorrebakkesøen – Vandpleje Bornholm henvendte sig til Bornholms regionskommune som hurtig fik rettet op på fejlene, og forhåbentlig vil byggeprojektet af Ringvejen blive fulgt lidt nøjere af vores biologer og vandteknikere fremadrettet.

 

 

De næste 12 måneder.

 

Vandpleje Bornholm har flere projekter i ærmet – blandt andet så arbejder vi stadigvæk hårdt på at få lavet bedre forhold for fiskene i Øle Å nede ved Slusegård.

 

DTU Aqua har tilbudt os at ville sponsorerer halvdelen af et nyt elfiskeapparat, så vi fremover selv ville kunne stå for elfiskeriet på Bornholm – sponsorer til resten er i kikkerten.

 

Et af vore store ønsker, er en lukket trailer til sikker opbevaring og transport af vores grej, som vi skal bruge ved arbejdet ude ved åerne. Her må vi håbe på, at vi kan få sponsoreret midler til indkøb, eller måske endog få sponsoreret traileren.

 

Derudover vil vi nok i 2013 prøve at bruge mere tid på at få fjernet spærringer end at lægge gydegrus ud – flere steder er også i kikkerten til udlægning af skjulesten.

 

Få bedre informationsniveau til formændene i klubberne og ikke mindst få bedre organiseret alle vores Å mænd.

 

En af vores planer er også, at få hver forening til at stille med deltagere til et ”udrykningshold”.

 

I april måned skal vi til møde med BRK, Teknik&Miljø, hvor flere ting skal drøftes.

 

 

 

 

 

Vandpleje Bornholm
 © 2011 •

www.vp-bornholm.dk