Vandpleje Bornholm

 

 

Retur til sidste nyt.

 

 

 

 

 

 

               Velkommen til

          Vandpleje Bornholm.

 

Endnu en spærring fjernet.

En borger rettede forleden henvendelse til os, om at der skulle være væltet et større træ i Tingsted å.

Vi tog hurtigt kontakt til lodsejeren, og vi forklarede vedkommende, hvilke problemer træet fremadrettet kunne give i åen og hvad Vandplejen agtede at gøre ved det. Lodsejeren viste stor forståelse for problemet.

Jesper, Per og Johnny aftalte en tid og tog derud med det store grej.

Et større træ var væltet ned i åen og ville helt sikkert give store problemer i åen her til efteråret.

Jesper Schiøtt havde taget sit motorsav med, og i løbet af 3,5 times hårdt arbejde var opgaven løst.

Endnu et stykke flot Bornholmsk å så lyset og ved nærmere eftersyn kunne vi se, at der var masser af liv i åen.

 

 

 

 

 

 

Vandpleje Bornholm
 © 2011 •

www.vp-bornholm.dk