Vandpleje Bornholm

 

 

Retur til sidste nyt.

 

 

 

 

 

 

               Velkommen til

          Vandpleje Bornholm.

 

 

 

Genudsatte ørreder har naturlig adfærd

Publiceret den 28.04.2013 - 08:14

Undersøgelser af radiomærkede ørreder i Hemsila viser, at fisk ikke ændre deres adfærd på grund af catch and release.

I 2010 fangede og mærkede NINA 29 ørreder i den norske elv Hemsil i Buskerud. Alle fiskene fik et Carlin-mærke, et plastik-tag med en individuel talkode, og 26 ørreder fik også indopereret en radiosender. I tre sæsoner fulgte forskerne disse fisk, for at blandt andet at finde ud af, hvordan fiskene påvirkes af catch and release.

– Af de 29 ørreder, vi mærkede i juni 2010, blev 18, eller 62 % af dem, genfanget 40 gange i løbet af tre fiskesæsoner, siger projektleder Morten Kraabøl fra det Norske Institut for Natur Forskning, NINA, og fortsætter:

– Resultaterne viser, at genudsatte ørreder i stor grad indgår i fangsterne i de efterfølgende år, og at fanget og genudsatte ørreder beholder sin naturlige adfærd. Til trods for, at et relativt beskedent antal ørreder blev radiomærket, giver studierne en klar indikation på hvordan ørreden reagerer på catch and release.

Det er meget positivt set med danske briller, nu hvor der i høj grad udøves catch and release på de danskebækørredstammer, da de flere steder er pressede.

 

 

 

 

 

 

Vandpleje Bornholm
 © 2011 •

www.vp-bornholm.dk