Vandpleje Bornholm

 

 

Retur til sidste nyt.

 

 

 

 

 

 

               Velkommen til

          Vandpleje Bornholm.

 

Stiftende generalforsamling i Vandpleje Bornholm

Vandpleje Bornholm er i øjeblikket en gruppe mennesker, primært lystfiskere og andre naturbrugere, der brænder for at pleje de bornholmske vande med henblik på at få en større biodiversitet, en bedre gyde- og opvækstmulighed for fisk, et bredere samarbejde med sportsfiskerforeninger og lodsejere, samt at bekæmpe forurening af vore vande.

 

For at kunne få et godt og solidt rodfæste i det lokale samfund, har vi besluttet, at danne en forening, hvor flere interessenter kan få mulighed for at medvirke som medlemmer, på forskellige niveauer.

Vi ser gerne, at alle sportsfiskerforeninger under Danmarks Sportsfiskerforbund på Bornholm deltager. Desuden ønsker vi, at forskellige institutioner, myndigheder og lignende samt enkeltpersoner deltager.

 

Derfor afholder vi stiftende generalforsamling Torsdag d. 23. februar 2012 kl. 19.00 i Bornholms Sportsfiskerforenings klubhus på Bådehavnsvej i Rønne.

Kom og hør, hvad vi vil, og bliv meget gerne medlem af foreningen.

Se også ind på vores hjemmeside www.vp-bornholm.dk

 

Dagsorden for den stiftende generalforsamling:

1.      Valg af dirigent.

2.      Orientering om baggrund og ønsker til den kommende forening.

3.      Gennemgang og vedtagelse af de enkelte paragraffer i forslag til vedtægter.

4.      Der foretages valg i henhold til vedtægterne for generalforsamling.

5.      Den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig.

6.      Eventuelt, herunder praktiske bemærkninger i forhold til eventuelle kommende medlemmer.

Vandpleje Bornholm

 

 

 

 

 

 

Vandpleje Bornholm
 © 2011 •

www.vp-bornholm.dk