Vandpleje Bornholm

 

 

Retur til sidste nyt.

 

 

 

 

 

 

               Velkommen til

          Vandpleje Bornholm.

 

Vandpleje Bornholm søger din hjælp til august/september !

 

DTU Aqua kommer til Bornholm for at se på en stor del af de Bornholmske åer.

 

Det primære vil være bestandsanalyse, men også fremtidige vandløbsrestaureringer vil blive diskuteret.

Da DTU Aqua behøver hjælp hver dag med at lave disse analyser, behøver vandpleje Bornholm og DTU Aqua din hjælp i omkring 14 dage i august / september.

Hjælpen vil primært bestå af hjælp med at bære ledninger og spande, optælling osv.

Der vil være brug for 2 til 4 mand hver dag.

 

Giv gerne en melding nu om det har din interesse.. også selvom du kun kan en dag.

 

Meld dig til en af udvalgsmedlemmerne i Vandplejen.

 

 

 

 

 

 

Vandpleje Bornholm
 © 2011 •

www.vp-bornholm.dk