Velkommen til

Vandpleje Bornholm

Vandpleje Bornholm er en sammenslutning af de Bornholmske sportsforeninger under

Danmarks Sportsfisker Forbund.

Hvad vil vi :

- Arbejde for forbedrede levevilkår for fisk i de Bornholmske vandløb f.eks. ved genslyngning af udrettede vandløbsstrækninger, fjernelse af opstemninger der hindrer fiskenes frie vandringer opstrøms og nedstrøms i vandløbene, udlægning af gydegrus og skjulesten, frigravning af rørlagte vandløbsstrækninger o.s.v.

- Arbejde for rent vandmiljø på Bornholm.

- Fremme foreningernes vandplejearbejde gennem kurser, informationsaftener m.v.

Vandpleje Bornholm -Fungerende formand: Næstformand Erik Thorsen - Stormgade 15 - 3700 Rønne- CVR 34 15 70 81

 © 2011