Vandpleje Bornholm.

 

 

Retur til forsiden.

 

 

 

 

 

 

               Velkommen til

          Vandpleje Bornholm.

 

Leif og Johnny på restaureringskursus II i Vejle

 

 

Efter ankomst, indkvartering og lidt godt aftensmad på Vejle Center Hotel, blev vi budt velkommen af to veloplagte fiskebiologer Finn Sivebæk og Jan Nielsen, som til dagligt er ansat i DTU aqua.

Efter en hurtig præsentationsrunde af de 20 fremmødte, gik selve programmet i gang.

Fredag var en foredragsaften af de store !

Der var inviteret flere folk fra både kommunen og DSF til at fortælle om å restaurering - set fra deres side.

Blandt andet var Hans-Martin Olsen fra Kolding kommune inviteret til at fortælle om handleplaner og miljøforhold for fiskene, men også og ikke mindst om hvordan sportsfiskerne kan hjælpe !

Derudover blev der vist mange eksempler på, hvad et godt samarbejde kan skabe i vores natur og ikke kun for fiskene, men for hele faunaen.

 

 

I Jylland bliver der lagt stor vægt på at resultatet bliver bredt og brugbart for alle i kommunen – det vil sige at ved en å omlægning, bliver der også talt om informationstavler, nye sti områder, parkering og ikke mindst kvælstoffet i vandet, som kan reduceres ved f.eks at lave et vådområde ved siden af åen og dermed føre noget af vandet fra åen igennem vådområdet.

I Jylland har man gjort meget ud af at få kommune, lodsejere og andre interessenter til at samarbejde og på den måde skabe et nyt liv i naturen.

Økonomien bliver søgt i EU, fiskeplejemidler, samt et utal af fonde – fiskeklubber giver gratis arbejdskraft – kommunen stiller ofte med lidt maskinkraft og på den måde, bliver der meget ofte lavet et stort og bæredygtigt projekt.

    

 

Lørdag formiddag var der ekskursion til flere steder, hvor der var lavet både gydebanker, genslyngning af åen og hvor man havde fjernet opstemninger til glæde for livet i åen – ikke kun fisken, også meget andet dyreliv har det bedre ved at der kom lidt mere strøm i vandet i stedet for stillestående vand.

Vi var blandt andet i Vejle, hvor der er blevet lavet rigtig mange projekter – vådområder, søer og åer er blevet gået igennem med den hensigt – Hvad kan vi gøre bedre for miljøet her og så har de også en anden rigtig god indgang til projektet, kan det evt. blive så godt, så det kan trække nye borgere til byen !

En tankegang andre kommuner måske med stort held kunne bruge……

 

Resten af dagen – indtil kl. 22, blev for det meste gruppearbejde, hvor der blev diskuteret konkrete sager fra hverdagen med diverse løsningsforslag.

 

Søndag fortsatte i samme dur – mange sager blev drøftet fra det ganske land, desværre også sager hvor nogen slet ikke havde forstået meningen med de sager vi går og laver – i stedet for at spørge – f.eks. DTU aqua og ikke mindst de lokale til råds om opstemninger, gydegrus størrelser og meget andet, men man har bare gjort det bedste man mente og desværre – mange penge er brugt til dårlige løsninger.

 

Kurset sluttede søndag eftermiddag og endnu engang var det et fantastisk kursus. Finn Sivebæk og Jan Nielsen sidder inde med en kolossal viden om miljøet, åer , søer og ikke mindst det liv der er i vores natur og ved I hvad – de sidder bare der og venter på at få lov til at dele ud af deres viden !! Benyt dem….

 

 

Link til hjemmeside www.fiskepleje.dk

 

 

 

 

 

 

Vandpleje Bornholm
 © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.vp-bornholm.dk